Matador: prenajímať si IT je výhodné

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Matador: prenajímať si IT je výhodné. Skupina Matador Púchov patrí medzi najvýznamnejšie slovenské výrobné a exportné spoločnosti: v hodnotení svetových ratingových agentúr dosahuje trvale dobré výsledky.

Matador: prenajímať si IT je výhodné

Skupina Matador Púchov patrí medzi najvýznamnejšie slovenské výrobné aexportné spoločnosti: vhodnotení svetových ratingových agentúr dosahuje trvale dobré výsledky. Podniká v gumárenskom a strojárskom priemysle ako kapitálové a personálne spojenie 18 firiem. Predmetom jej činnosti je výroba a predaj pneumatík pre osobné, ľahké nákladné, nákladné a špeciálne automobily, výroba protektorovaných pneumatík a materiálu na protektorovanie, dopravných pásov, výrobkov z technickej gumy a strojov a zariadení pre gumárenský priemysel.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review