Maximalizovanie efektívnosť existujúcich IT pre podnikanie

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Integrácia informačných systémov je základom úspešného rozvoja podnikania. Keď dokážu informačné systémy spolu  „hovoriť”, podnik bude môcť začať spolupracovať s dodávateľmi a obchodnými partnermi novými spôsobmi; bude môcť ľahšie reagovať na požiadavky zákazníkov a bude tak môcť využiť nové podnikateľské príležitosti ešte efektívnejšie.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.