Meranie výkonnosti procesov

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Vo svete konkurencie a každodenných zmien vo firmách sa stretávame ako konzultanti s vysoko aktuálnou otázkou súčasnosti - ako zmerať výkonnosť práce zamestnancov, procesov a spoločnosti ako celku?

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.