Najnižšia nadobúdacia cena nie je najlepším kritériom

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Najnižšia nadobúdacia cena nie je najlepším kritériom. Veľmi často sa v našich domácich podmienkach stretávame s honbou za najnižšou nákupnou cenou informačných technológií.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.