Nová architektúra firmy:  desať krokov konštruktívnej demolácie

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Nová architektúra firmy:  desať krokov konštruktívnej demolácie. Nie je to len jeden z ďalších nadhodnotených výdavkov. Ani nejde o nejaké zásadné technologické riešenie.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.