Objavenie hodnoty: Lepší spôsob stanovenia priority investíciám do IT

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Objavenie hodnoty: Lepší spôsob stanovenia priority investíciám do IT. Súčasná diskusia týkajúca sa výdavkov na IT často stráca zmysel. Nezáleží na tom koľko prostriedkov vynakladáte na IT.

Objavenie hodnoty: Lepší spôsob stanovenia priority investíciám do ITSúčasná diskusia týkajúca sa výdavkov na IT často stráca zmysel. Nezáleží na tom koľko prostriedkov vynakladáte na IT. To, na čom záleží, je nový prístup k riadeniu IT výdavkov. Cieľom nie sú znížené výdavky, ale selektívne, hodnotu tvoriace výdavky, ktoré vo väčšej miere prispievajú k tvorbe zisku.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review