Optimalizácia podnikových technológií: Evolúcia IT

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Optimalizácia podnikových technológií: Evolúcia IT. Súčasný mandát riadiacich pracovníkov v oblasti IT sa za posledných päť rokov zmenil viac ako mandát ktorejkoľvek inej pozície v podnikaní.

This article is paid. Subscribe to access paid