Performance Management

20. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Performance Management riešenia v sebe zahŕňajú predovšetkým metodológie, procesy a systémy, ktoré slúžia na monitorovanie a riadenie výkonu podniku, ďalej reportovanie a analýzy a samozrejme predikčné modely.

This article is paid. Subscribe to access paid