Podpora pre riadenie výkonnosti podniku

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Business performance management predstavuje množinu metodík, metrík, procesov a systémov využívaných na monitorovanie a riadenie výkonnosti podniku.

This article is paid. Subscribe to access paid