Portály a balíky aplikácií

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Portály a balíky aplikácií. Hoci portály často predstavujú prezentačnú funkcionalitu ako svoj základný účel, firma Gartner predpovedá, že portály budú poskytovať aj určitý stupeň funkčnosti rozličných komplementárnych technológií.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.