Potrebuje vaše oddelenie IT „zdravotnú“ prehliadku?

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Potrebuje vaše oddelenie IT „zdravotnú“ prehliadku? Kedy naposledy sa vaše oddelenie IT podrobilo „zdravotnej“ kontrole? IT predstavujú narastajúci komplex distribuovaného a členeného technologického prostredia, pre ktoré je funkčnosť systémov mimoriadne dôležitá a želateľná.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.