Procesne riadená spoločnosť - cesta ako zvýšiť výkonnosť a efektivitu podniku

30. 07. 2006 | 12/2001 | Comments [0]

Procesne riadená spoločnosť - cesta ako zvýšiť výkonnosť a efektivitu podniku. V súčasnosti sa čoraz viac a silnejšie prejavujú vplyvy, ktoré pôsobia na podniky a organizácie bez ohľadu na to, či ide o výrobný podnik alebo organizáciu v štátnej a verejnej správe.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.