Realizácia technológií virtualizácie

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Realizácia technológií virtualizácie. Tvorcovia sa z hľadísk publicity orientujú na komponentovú virtualizáciu (grid computing), optimalizáciu serverových systémov, virtuálne stroje a modulárne (blade) servery.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.