Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti - preferencie, realizačné schémy a budúcnosť

15. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti - preferencie, realizačné schémy a budúcnosť. META Group nedávno realizovala podrobnú prehľadovú anketu o trhu s riadením výkonnosti obchodnej činnosti ((Business Performance Management, BPM), na ktorej sa podieľalo 459 účastníkov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.