Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti – analytické a aplikačné stratégie

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti – analytické a aplikačné stratégie. META Group nedávno realizovala podrobnú prehľadovú anketu o trhu, ktorý sa týka riadenia výkonnosti obchodnej činnosti (Business Performance Management, BPM), na ktorej sa podieľalo 459 účastníkov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.