Riadenie výkonnosti organizácií (Corporate performance management – CPM)

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Nové pojmy. Určite ste už počuli pojmy ako EVA (ekonomická pridaná hodnota), outsouring alebo ASP. Čo majú tieto pojmy spoločné? 

This article is paid. Subscribe to access paid