Siemens Business Services:elektronická archivácia

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Siemens Business Services: elektronická archivácia. Mnohí podnikatelia a manažéri sa často vyberú na dlhé a komplikované cesty s využitím niekoľkých leteckých prepravcov. Letenku im pohodlne vybavia na jednom mieste, pričom platia cenu za všetky lety dohromady.

Siemens Business Services:elektronická archivácia Mnohí podnikatelia a manažéri sa často vyberú na dlhé a komplikované cesty s využitím niekoľkých leteckých prepravcov. Letenku im pohodlne vybavia na jednom mieste, pričom platia cenu za všetky lety dohromady. Čo už nevidia, je dlhý proces spracovania leteniek. Celú sumu totiž zinkasuje jedna letecká spoločnosť, ktorá sa musí následne vyrovnať so všetkými partnermi. Klasicky tento proces robia letecké spoločnosti manuálnym roztriedením leteckých kupónov prepravených pasažierov podľa spoločností, ktoré ich vystavili a potom sa každej z nich posielajú faktúry. Tie sa potom clearingovým spôsobom zúčtujú. Tento proces môže podľa predpisov IATA trvať až 27 mesiacov. Cieľom leteckých spoločností je však dostať svoje peniaze čo najskôr. Preto hľadajú spôsob, ako tento proces urýchliť, ale súčasne aj zvýšiť kvalitu a zredukovať náklady.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review