Webové služby - revolúcia alebo nová bublina?

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Webové služby - revolúcia alebo nová bublina? Od konca dot-com éry, ktorý sa neraz označuje prívlastkom „spľasnutie bubliny“, sú manažéri i užívatelia menej citliví na „revolučné“ novinky v IT.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.