Ďalší server !? Tentokrát aplikačný ?!

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Ďalší server !? Tentokrát aplikačný ?! Článok predstavuje, čo to je aplikačný server, na čo slúži a prečo je dôležitý. Uvádza tiež podnikateľské potreby, na ktorých riešenie ho možno úspešne použiť.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.