Zmena trendov v riadení IT: od CIO k CPO

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Zmena trendov v riadení IT: od CIO k CPO. V organizáciách sa udomácňuje riadenie obchodných procesov (Business Proces Management – BPM). Ako sa vďaka tomu mení organizačná štruktúra a akú úlohu zohráva riadenie IT?

This article is paid. Subscribe to access paid