Čo sa skrýva za pojmom Business Process Management

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Čo sa skrýva za pojmom Business Process Management. Business Process Management (BPM) zohľadňuje skutočnosť, že riadiace a obchodné procesy sú komplexné a dynamické zložito prerastené v rámci organizácie a navonok  spolu s partnermi a zákazníkmi.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.