Zvyšovanie efektivity firmy: nové výzvy, nové trajektórie riadenia IT

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Zvyšovanie efektivity firmy: nové výzvy, nové trajektórie riadenia IT. Aby sa dosiahli technologické a obchodné kompromisné riešenia  v podmienkach silného tlaku na náklady, musia riaditelia pre informačné systémy a technológie (Chief Information Officer, CIO) spolupracovať s obchodnými riaditeľmi.

This article is paid. Subscribe to access paid