Ako dostať zo servera maximum

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

HP SIM je v komunite používateľov HP serverov notoricky známa. Môžeme ju dešifrovať ako HP Systems Insigt Manager. Jednoducho povedané – ide o prostredie, ktoré chce správcom IT uľahčiť život.

Ako dostať zo servera maximumHP SIM je v komunite používateľov HP serverov notoricky známa. Môžeme ju dešifrovať ako HP Systems Insigt Manager. Jednoducho povedané – ide o prostredie, ktoré chce správcom IT uľahčiť život. Ako? Poskytovaním vhodných pracovných nástrojov. Nástrojov, ktoré majú zacieľ umožniť, alebo zjednodušiť vykonávanie správy serverov či zariadení na ukladanie dát (storage). Keďže ide omodulárny systém, používateľ si môže vybrať tie nástroje, ktoré sú pre neho zaujímavé.

SPRÁVA SERVEROV

HP SIM je teda prostredie určené na správu serverov, storage aostatných „manažovateľných“ zariadení dostupných cez sieť. Je používateľovi dostupné buď cez webové rozhranie, alebo cez príkazový riadok, čiže na to, aby som sa vedel dostať do HP SIM prostredia, potrebujem iba PC,internetový prehliadač aprihlasovacie meno s heslom. Rozhranie príkazového riadku CLI sa využíva najmä pri integrácii HP SIM do už existujúceho manažovacieho prostredia.Predstaviť alebo opísať webové rozhranie HP SIM bez obrázku by bolo neriešiteľnou úlohou. Preto obrázok 1 schematicky zobrazuje najdôležitejšie funkcionality. Napríklad základné tabuľkové zobrazenie serverov. Každý server reprezentuje jeden riadok. Základné informácie, ktoré tabuľka poskytuje, sú systémové meno, IP adresa, typ systému (server, switch, atď.), produktové meno aoperačný systém.

Kľúčové slová: server, storage, funkčnosť, virtualizácia, Hewlett-Packard, HP

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review