Atraktívne novinky Slovak Telekomu

21. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Komplexné využitie informačných technológií v malých a stredných podnikoch (SME) nie je dnes už možné bez kvalitného telekomunikačného spojenia. Najkomplexnejšie a najrozsiahlejšie ho zabezpečuje Slovak Telecom, ktorý venuje SME veľkú pozornosť.

Atraktívne novinky Slovak Telekomu pracujú rýchlejšie, lacnejšie, flexibilnejšie

Komplexné využitie informačných technológií v malých a stredných podnikoch (SME) nie je dnes už možné bez kvalitného telekomunikačného spojenia. Najkomplexnejšie a najrozsiahlejšie ho zabezpečuje Slovak Telecom, ktorý venuje SME veľkú pozornosť. Považuje ich totiž od počiatku za najdôležitejší segment. O vývoji svojich služieb, ich súčasnom stave i perspektívach hovorí Marián Hladký, manažér odboru segmentového manažmentu a stratégie Slovak Telecomu.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review