Budúcnosť je v rozhodovaní

16. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Už od vzniku spoločnosti Delta Electronic Services bolo jej cieľom poskytovať kvalitné informačné služby.

Budúcnosť je v rozhodovaníUž od vzniku spoločnosti Delta Electronic Services bolo jej cieľom poskytovať kvalitné informačné služby. Otom, že voči zákazníkom sa takáto stratégia najlepšie vyplatí svedčí fakt, že týždenník TREND ohodnotil spoločnosť DELTA E.S. ako najrýchlejšie rastúcu slovenskú IT firmu podľa nárastu pridanej hodnoty. Spoločnosť na slovenskom trhu pôsobí už trinásť rokov. Nielen oplánoch do budúcnosti hovorí Peter Chovan, vedúci oddelenia Služby apodpora SAP produktov Delta E.S., a.s.

* Ktorý segment je pre vašu spoločnosť kľúčový?

– Vnímajú nás najmä ako vývojársku firmu, ktorá vytvorila vlastné riešenie Mark IV zamerané na štandardné oblasti účtovníctva. Málokto však vníma aj to, že náš produkt obsahuje špecifické odvetvové riešenia pre lízing apre oblasť rozfakturovania tepla. Vyplýva ztoho jedno – sme firma, ktorá sa zameriava na riešenia špecifických potrieb zákazníka.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review