Elektronické formuláre efektívne

27. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [1]

Bezpapierová kancelária. Pamätáte sa na sľuby o tom, ako bude vyzerať kancelária budúcnosti, v ktorej sa už nebude pracovať s papierom? Namiesto stáleho pripojenia, prístupu k aplikáciám a prepojenia s aplikáciami obchodných partnerov, rozpoznávania reči a prístupu k všetkým informáciám online však stále vyplňujeme čoraz viac formulárov.

Elektronické formuláre efektívne

Pamätáte sa na sľuby otom, ako bude vyzerať kancelária budúcnosti, v ktorej sa už nebude pracovať s papierom? Namiesto stáleho pripojenia, prístupu k aplikáciám a prepojenia s aplikáciami obchodných partnerov, rozpoznávania reči a prístupu k všetkým informáciám online však stále vyplňujeme čoraz viac formulárov. Pri návšteve inštitúcií náš často požiadajú, aby sme prišli o štvrť hodinu skôr astihli tak vyplniť všetky potrebné papiere.Na spracovanie takéhoto množstva dokumentov a informácií sa organizácie usilujú automatizovať vstup dát do procesov a spracovanie dát pre procesy, ktoré bezprostredne nasledujú. Nie je vždy celkom jednoduché, pretože je potrebná integrácia s existujúcou IT infraštruktúrou. Mnoho nástrojov sľubuje automatizáciu vytvárania formulárov a ich spracovania. Niektoré z nich sú celkom jednoduché, napr. na báze vytvárania pdf dokumentov, ktoré sa potom vytlačia a odošlú. Ďalšie aplikácie sú jednoduché content-manažment (resp. dokument-manažment) systémy, ale väčšinou pracujú na jednej platforme a ťažko sú rozšíriteľné pri ďalších požiadavkách na nové vlastnosti.

POMÔŽE Workplace Forms Workplace Forms je systém na automatizovanie formulárov a obchodných procesov založený na otvorených štandardoch. Nástroj umožňuje vizuálny návrh formulárov a prepojenie vytvorených formulárov so systémami, pre ktoré sú tieto dáta potrebné. Workplace Forms je jednotnou obálkou vo forme XML pre všetky časti formuláru: prezentačná vrstva, obchodná logika, dáta, prílohy a digitálny podpis. Technológia je vyvinutá na báze riešenia PureEdge, lídra v oblasti sofvéru a služieb pre oblasť formulárovo orientovaných obchodných procesov. IBM získala spoločnosť PureEdge akvizíciou v roku 2005.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write reviewKomentáre čitateľov

  • How could any of this be better satted? It couldn't.

    Publish 12. 19. 2011 | Marni