HP: Flexibilný základ adaptívnej infraštruktúry

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Flexibilný základ adaptívnej infraštruktúry. V každom väčšom datacentre dnes nájdeme niekoľko operačných systémov – typický je niektorý zo 64-bitových operačných systémov typu UNIX, Windows, čoraz častejšie aj LINUX.

Flexibilný základ adaptívnej infraštruktúry

Vkaždom väčšom datacentre dnes nájdeme niekoľko operačných systémov – typický je niektorý zo 64-bitových operačných systémov typu UNIX, Windows, čoraz častejšie aj LINUX. Vniektorých prípadoch ich dopĺňajúproprietárne OS, ako sú napríklad OpenVMS alebo MVS. Pre každý ztýchto OS je obvykle potrebná iná HW platforma, čo výrazne zvyšuje komplexnosť manažmentu acelkové náklady na obstaranie aprevádzku dátového centra. Nebolo by krásne mať jedinú infraštruktúru, ktorá by dokázala prevádzkovať viaceré operačné systémy súčasne, infraštruktúru, ktorá by mala jednotný manažment ajej základom by bol úplne rovnaký HW, ktorý by sme mohli preskupovať podľa okamžitých požiadaviek, ato nielen medzi jednotlivými aplikáciami ale aj operačnými systémami? Že je to vízia budúcnosti? Nie uHP! Vitajte teda vosvete nového 64-bitového štandardu.

www.hp.sk

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review