HP: Hardvérové a softvérové riešenia pre SMB zákazníkov

21. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Niektorí SMB (Small Medium Business) zákazníci sú stále presvedčení, že sú príliš malí na to, aby si mohli dovoliť serióznejšie podnikové riešenie.

Hardvérové a softvérové riešenia pre SMB zákazníkovNiektorí SMB (Small Medium Business) zákazníci sú stále presvedčení, že sú príliš malí na to, aby si mohli dovoliť serióznejšie podnikové riešenie. Často je dôvodom nízky rozpočet, ktorý vedenie spoločnosti každoročne (ne)schvaľuje na rozvoj IT infraštruktúry. Našťastie, technologický rozvoj napreduje veľmi rýchlo vpred ato má za následok, že výkonné technológie, ktoré si predtým skutočne mohli dovoliť len veľké podniky, sa dnes veľmi úspešne začínajú uplatňovať aj vprípade menších astredných podnikov. Hlavným faktorom je vtomto prípade klesajúca cena avšeobecné povedomie, že bez fungujúcej IT infraštruktúry sa podnik môže veľmi rýchlo dostať do vážnych problémov. Cieľom tohoto krátkeho článku je priblížiť SMB zákazníkom súčasné technológie, ktoré dodávatelia vyvinuli práve pre nich. Reč bude najmä oukladaní adostupnosti dát.

www.hp.sk

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review