IBM: Aj náročné veci sa dajú riešiť ľahko

21. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Spoločnosť IBM ohlásila sériu nových ponúk, ktoré sú špeciálne navrhnuté na podporu malých a stredne veľkých podnikov (SMB – small and medium businesses) s cieľom zvýšenia  nákladovej efektívnosti, pružnosti a lepšieho spravovania ich podnikových IT infraštruktúr.

Aj náročné veci sa dajú riešiť ľahko

Spoločnosť IBM ohlásila sériu nových ponúk, ktoré sú špeciálne navrhnuté na podporu malých astredne veľkých podnikov (SMB – small and medium businesses) scieľom zvýšenia nákladovej efektívnosti, pružnosti alepšieho spravovania ich podnikových IT infraštruktúr. Prostredníctvom nových služieb, ktoré umožnia spoločnostiam vplnej miere prepojiť technológie, ľudské zdroje aprocesy, pokračuje IBM vpodpore SMB klientov pri budovaní ich vlastných onDemand stratégií vnarastajúcom konkurenčnom prostredí.Súčasťou rozširujúceho sa express portfólia IBM, ktoré bolo predstavené minulý rok vjúni, sa stali štyri nové služby pre zvýšenie flexibility aspravovateľnosti IT infraštruktúr. IBM Express Portfolio sa vsúčasnosti skladá zviac ako 50 produktov, služieb ariešení pre podniky vregióne EMEA (Európa, Blízky Východ aÁzia), ktoré sú účelovo pripravené pre podporu malých astredne veľkých klientov. Nové express riešenia IBM zahŕňajú napríklad službu, prostredníctvom ktorej IBM vzdialene monitoruje aspravuje kompletnú technologickú infraštruktúru klientov, ako inový balík nástrojov, ktorý pomôže SMB klientom zvýšiť dostupnosť ich systémov eServer iSeries s využitím technológií od nezávislých softvérových partnerov IBM.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review