IBM: EÚ – nová šanca, nové výzvy

31. 07. 2006 | 1/2004 | Comments [0]

EÚ – nová šanca, nové výzvy. Hovoríme so Š. Szabóm, Business Consulting Services Manager IBM Slovensko. Ako IBM vníma nové výzvy a možnosti vstupu do EÚ tak pre Slovensko ako i samotnú firmu IBM?

EÚ – nová šanca, nové výzvyAko IBM vníma nové výzvy a možnosti vstupu do EÚ tak pre Slovensko ako i samotnú firmu IBM?

- Vstup do EÚ je dlhodobý proces, ktorý sa začal dávno pred rokom 2004 abude ešte niekoľko rokov po ňom pokračovať. Jeho nepriamym dôsledkom bola napríklad liberalizácia slovenského telekomunikačného trhu na začiatku roku 2003. Vďalších rokoch bude postupne dochádzať kuvoľneniu ďalších odvetví, ktorým sme donedávna hovorili prirodzené monopoly. Zámerne hovorím onepriamych dôsledkoch, pretože často počujeme argumentácie typu „musíme to urobiť, lebo to požaduje EÚ“. Skutočnosť je ale taká, že vytvorenie konkurencie je predovšetkým vzáujme spotrebiteľov – ateda nás všetkých. Že to požadujú asociačné dohody sEÚ, chod vecí možno urýchlilo. Vstup do EÚ samozrejme prináša zásadné zmeny aj vďalších oblastiach, ako je štátna správa, bankovníctvo alebo poľnohospodárstvo. Do konca desaťročia ale nezostane oblasť, ktorej by sa nedotkli vôbec.Keďže IBM Slovensko je súčasťou globálnej firmy, naše interné procesy a pravidlá sú často prísnejšie ako minimum, požadované EÚ, apreto vtejto oblasti nečakám žiadne zásadné zmeny.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review