IDS SCHEER: Od podnikových procesov k aplikáciám

21. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Ako možno zjednodušiť, urýchliť, zlacniť a tým sprístupniť implementáciu informačných systémov podnikom menšej a strednej veľkosti?

Od podnikových procesov kaplikáciámAko možno zjednodušiť, urýchliť, zlacniť atým sprístupniť implementáciu informačných systémov podnikom menšej astrednej veľkosti? Využitie odvetvových procesných modelov pripravených pre konkrétny sektor priemyslu umožní rýchle konfigurovať procesy anásledne ich efektívne transformovať do aplikácie. Tento prístup poskytuje väčšiu flexibilitu pri súčasnom využití výhod štandardných prednastavených riešení. Základom tohto modelu je mySAP All-in-One, informačný systém určený pre malé astredné podniky. Čo prináša tento prístup? Odpoveď na tieto otázky nájdete v nasledujúcom rozhovore sMilanom Štrbom, obchodným riaditeľom pre SAP aSME riešenia spoločnosti IDS Scheer Slovakia.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review