Interoperabilita platforiem SAP NetWeaver, IBM WebSphere a Microsoft .NET

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Interoperabilita platforiem SAP NetWeaver, IBM WebSphere a Microsoft .NET. V časoch, keď ešte v podnikoch dominovala architektúra mainframe, sme žili vo veľmi jednoduchom, perfektne zorganizovanom svete.

Interoperabilita platforiem SAP NetWeaver, IBM WebSphere a Microsoft .NET

Včasoch, keď ešte vpodnikoch dominovala architektúra mainframe, sme žili vo veľmi jednoduchom, perfektne zorganizovanom svete. Na počítači mainframe bežala jedna podniková aplikácia. Mohli ste si kúpiť hardvér aj softvér od jedinej firmy, vtedy to bola pravdepodobne IBM, avšetko bolo dokonale integrované, pretože sa nemuselo integrovať sničím iným! Postupne ako vznikali nové aplikácie na mainframe, začínali byť kritickými otázky integrácie na tom istom systéme.

www.sap.sk

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review