IT už ako integrálna súčasť každého biznisu

13. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Analytici Gartner označujú procesný manažment za kľúčovú technológiu pre najbližšie obdobie. Ako v Hewlett-Packard vnímate túto predikciu? HP sa koniec koncov dlhodobo profiluje v tejto oblasti a zameriava na optimalizáciu využívania informačných technológií vo firemných procesoch (BTO - Business Technology Optimization).

IT už ako integrálna súčasť každého biznisu

Analytici Gartner označujú procesný manažment za kľúčovú technológiu pre najbližšie obdobie. Ako vHewlett-Packard vnímate túto predikciu? HP sa koniec koncov dlhodobo profiluje vtejto oblasti azameriava na optimalizáciu využívania informačných technológií vo firemných procesoch (BTO – Business Technology Optimization). Prečo BTO naberá na takejto dôležitosti? Túto aj ďalšie otázky sme položili Petrovi Vajdovi, HP Software Country Managerovi, zdivízie HP Software.

- Vysvetlenie je jednoduché. Obdobie, kedy bolo IT samostatným ostrovčekom vpodniku astrochou nadsádzky povedané, mohlo nerušene budovať svoju infraštruktúru, bez ohľadu na okolie, kupovať si veľké servery, „hrať sa na svojom piesočku“, nezávisle od toho, aký to bude mať dopad na ostatné oddelenia v organizácii, na celkový hospodársky výsledok vspoločnosti, je za nami. Samotný trh, predovšetkým užívatelia zistili, že potrebujú jasnejšie pravidlá amechanizmy posudzovania výhodnosti nasadzovania informačných technológií. Ztoho jednoznačne vyplynula celkom nová potreba, že IT je nevyhnutné plne integrovať do ekonomiky užívateľa, pretransformovať IT procesy na biznis procesy. A to je aj vlastne základná filozofia optimalizácie využívania informačných technológií vo firemných procesoch, teda Business Technology Optimization (BTO). Dnes je už každému nad slnko jasné: IT sa musí správať ako biznis zložka každej organizácie. Ostatné oddelenia, ktoré od IT odoberajú určité služby afunkcionalitu, musia vedieť ekonomickú hodnotu takejto činnosti. Našou snahou je , aby IT fungovalo ako interná dodávateľská organizácia. IT oddelenia potrebujú presne a efektívne plánovať, povedať, čo ktorá služba koho (či už iné oddelenia vorganizácii alebo samotného užívateľa) stojí. Aspätne, ak IT má byť vpolohe dodávateľa služieb, musí byť schopné ich poskytovať efektívne amerateľne! Tieto nástroje BTO umožňujú takúto infraštruktúru postaviť, alebo už jestvujúcu transformovať, v prípade ak je IT oddelenie postavené do novej, modernej polohy, kde určité služby nakupuje alebo predáva.

Plná verzia článku vpriloženom pdf

Kľúčové slová: BTO, Mercury, HP, HP Open View, IT management, governance

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review