Minerva: Systémová integrace

21. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Středem zájmu Minervy jsou výrobní a distribuční společnosti, kterým dodává ERP řešení od americké společnosti QAD.

Systémová integrace sMinervou

Středem zájmu Minervy jsou výrobní a distribuční společnosti, kterým dodává ERP řešení od americké společnosti QAD. Vosmdesáti zemích, na více než pěti tisíci místech se stal systém MFG/PRO díky svému oborovému zaměření úspěšným a osvědčeným systémem. MFG/PRO se vrámci výrobních podniků zaměřuje na následující průmyslová odvětví: automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnický průmysl, farmacii a zdravotnický materiál, potravinářství a spotřební zboží. Systém se osvědčil vnadnárodních společnostech, a to díky nástrojům pro řízení dodavatelského řetězce, ovšem je také vhodný pro lokální výrobní podniky. Pro společnosti menší velikosti Minerva připravila řešení MFG/PRO RAPID, které obsahuje plnou funkcionalitu systému spředdefinovanými procesy. Tyto procesy vytvořili konzultanti zMinervy na základě dlouholetých zkušeností zimplementací.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review