Od akademikov k veľkým projektom

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Od akademikov k veľkým projektom. Spoločnosť UNIT vstúpila na trh v roku 1992. Už krátko po založení uviedla prvé spoľahlivé IT riešenia.

Od akademikov kveľkým projektom

Spoločnosť UNIT vstúpila na trh vroku 1992. Už krátko po založení uviedla prvé spoľahlivé IT riešenia. „Nadanie tímu UNIT pochopiť požiadavky na informačný systém aschopnosť ich realizovať sperspektívou do budúcnosti, mení jej status voči klientom zdodávateľa na profesionálneho partnera,“ hovorí sales manager firmy Andrej Škultéty

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review