SAP Business One: jednoduché a výkonné riešenie

21. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Efektivita a flexibilita procesov riadenia pri potrebe vykonania zmien zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore úspešného podnikania firiem. Až dodnes väčšina malých a stredných firiem využívala rôzne druhy softvérových riešení.

SAP Business One: jednoduché a výkonné riešenieEfektivita aflexibilita procesov riadenia pri potrebe vykonania zmien zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore úspešného podnikania firiem. Až dodnes väčšina malých astredných firiem využívala rôzne druhy softvérových riešení. Tie prinášali množstvo rôznych výhod. Firmy boli pri výbere riešenia opatrné azreteľne vnímali výšku licenčných poplatkov, dlhý čas implementácie apritom potrebu hlboko siahnuť do vrecka. Pri malých astredných firmách sú dôležité rozpočty anízke náklady. Rovnováha medzi ziskom astratou nie je zaručená. Všetky úspechy, ako aj neúspechy podnikania sú založené na jedinej základnej myšlienke: efektívnom rozhodovaní aefektívnej činnosti.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review