Siemens: Integrácia podnikových aplikácií v praxi

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Integrácia podnikových aplikácií v praxi. Integrácia podnikových aplikácií (EAI) predstavuje investíciu, od ktorej sa očakáva návratnosť v reálnej podobe a v prijateľnom čase.

Integrácia podnikových aplikácií v praxiIntegrácia podnikových aplikácií (EAI) predstavuje investíciu, od ktorej sa očakáva návratnosť vreálnej podobe avprijateľnom čase. Pri rozhodovaní o EAI projekte teda nejde vprvom rade o modernizáciu IT infraštruktúry, ale o pragmatické sledovanie určitej stratégie, ktorá ma viesť k vyššej prosperite podnikateľského subjektu, merateľnej prostredníctvom vopred definovaných kritérií.

www.sbs.sk

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review