SOFTIP e-mission

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

SOFTIP e-mission. Či chceme, či nie softvérová spoločnosť už po dva roky svojimi kvalitatívnymi počinmi sústavne púta pozornosť odbornej i laickej verejnosti.

SOFTIP e-mission

Či chceme, či nie softvérová spoločnosť už po dva roky svojimi kvalitatívnymi počinmi sústavne púta pozornosť odbornej ilaickej verejnosti. Vočiach manažérov firiem sa dnes javí nielen ako úspešná softvérová firma, ale aj ako spoľahlivý a ekonomicky efektívny racionalizačný poradca. Povedané inak, SOFTIP má dnes na to, aby sa premanažérov iných firiem stal akýmsi „otváračom očí“ na prostriedky a spôsobymoderného a predovšetkým efektívneho riadenia. Aj tieto slová boli vyslovené vdiskusii so strategickým poradcom softvérovej spoločnosti SOFTIP Ing.Alexandrom Františkom Zvrškovcom.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review