Spoločnosť HP pomáha preklenúť digitálne priepasti

31. 07. 2006 | 1/2004 | Comments [0]

Informačné a komunikačné technológie (ICT) zmenili za posledné dve desaťročia život mnohých spoločností. Vďaka internetu sa môžu malé a stredné podniky (SME) v priebehu niekoľkých krátkych sekúnd podeliť s inou spoločnosťou alebo jednotlivcom kdekoľvek na svete o čokoľvek – dokument, obrázok, hocičo, čo možno zdigitalizovať.

Spoločnosť HP pomáha preklenúť digitálne priepasti

Informačné akomunikačné technológie (ICT) zmenili za posledné dve desaťročia život mnohých spoločností. Vďaka internetu sa môžu malé astredné podniky (SME) vpriebehu niekoľkých krátkych sekúnd podeliť sinou spoločnosťou alebo jednotlivcom kdekoľvek na svete očokoľvek – dokument, obrázok, hocičo, čo možno zdigitalizovať.

Konkurenčná výhoda na rozšírenom trhu. Rozšírením Európskej únie odesať nových členov budú malé astredné podniky zpristupujúcich krajín nútené čeliť silnému konkurenčnému tlaku. Veľké spoločnosti si môžu dovoliť viac investovať do reklamy i vývoja výrobkov či výskumu technológií. Na druhej strane malé astredné podniky môžu túto prekážku prekonať adosahovať zisk pomocou efektívneho využívania ICT – či už s cieľom kontaktovať zákazníkov adodávateľov, spracúvať účtovníctvo, prevádzkovať výrobné závody. alebo podávať daňové priznania. ICT im môžu pomôcť zvýšiť produktivitu, znižovať náklady, expandovať na ďalšie trhy, rýchlejšie reagovať na požiadavky či zlepšovať obchodné vzťahy.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review