Zabudnite na tabuľkový procesor

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Bez ohľadu na predmet činnosti, na svete asi neexistuje organizácia, ktorá by na svoje fungovanie nepotrebovala pracovať s dátami. Rozdiel je len v spôsobe prístupu k spracovaniu dát a v používaných nástrojoch.

Zabudnite na tabuľkový procesor

Bez ohľadu na predmet činnosti, na svete asi neexistuje organizácia, ktorá by na svoje fungovanie nepotrebovala pracovať sdátami. Rozdiel je len vspôsobe prístupu kspracovaniu dát av používaných nástrojoch. Väčšina malých alebo stredne veľkých spoločností sa pri ukladaní dôležitých podnikových dát spolieha na tabuľkové procesory, personálne databázy a bežné softvérové nástroje na osobných počítačoch. Je jednoduché otvoriť tabuľkový procesor anaplniť ho dátami. Problémy sa začnú vo chvíli, keď potrebujete zdieľať dáta sinými používateľmi – nasleduje intenzívna mailová komunikácia azúfalé úsilie oudržanie všetkých kópií vkonzistentnom stave.

Organizácie často používajú nevhodné nástroje len preto, že ich použitie sa zdá byť cestou najmenšieho odporu. Kým tabuľkové procesory aosobné databázy sú jednoduché na používanie, je ťažké nasadiť ich na web, neumožňujú simultánnu prácu viacerých používateľov aposkytujú len veľmi málo voblasti bezpečnosti.Dnes, keď je každý počítač zapojený do siete, je potenciál na zefektívnenie toku informácií vorganizáciách veľmi vysoký. Možno spúšťať aplikácie amodifikovať dáta bez nevyhnutnosti inštalovať softvér na pracovné stanice, každý môže pristupovať kaktuálnym informáciám zľubovoľného počítača.

NOVÝ PRÍSTUP, NOVÉ MOŽNOSTI

Oracle Application Express poskytuje nový prístup kzískavaniu, uchovávaniu, zdieľaniu aspráve informácií. Umožňuje komukoľvek swebovým prehliadačom aminimálnymi programátorskými skúsenosťami rýchlo vytvárať bezpečné aškálovatelné webové aplikácie, ktoré môžu simultánne využívať desiatky, stovky či tisíce používateľov.Jednou znajpopulárnejších čŕt, ktorú používatelia Application Expres uvádzajú, je možnosť migrovať dáta aaplikácie zMicrosoft Access resp. Excel do Oracle databázy anásledne ich publikovať na webe. Konsolidácia dát ztabuľkových procesorov aosobných databáz do Oracle databázy prináša mnoho výhod voblasti bezpečnosti, spoľahlivosti, dostupnosti, škálovateľnosti aadministrácie.

Kľúčové slová: dáta, spracovanie dát, databáza, Oracle Application Express

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review