Ako pokračuje digitalizácia Európy

19. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Rok digitalizácie. V minulom roku vykázali svetové trhy ICT prudký nárast a konsolidáciu novej vývojovej etapy vedenej najmä Áziou, Severnou Amerikou a východnou Európou. Minulý rok sa tiež označuje ako „rok 1“ začínajúceho sa technologického cyklu, prípadne dostal aj označenie „rok digitalizácie“, ktorý sa očakával už veľa rokov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.