Ako sa bude rozvíjať mobilný a rádiový sektor

19. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Mobilné siete. Na začiatku roku 2007 zostanú dominantnými technológiami bunkové mobilné siete. Pred rokom boli na celom svete približne dve miliardy účastníkov mobilných sietí. Najväčší nárast účastníkov zaznamenala Ázia a Latinská Amerika, kým nasýtenie trhu v Európe a Severnej Amerike zostalo bez väčších zmien.

This article is paid. Subscribe to access paid