Digitálne siete v európskych domácnostiach: kam smeruje vývoj?

19. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Prostriedky určené na digitálne siete v domácnosti v súčasnosti ovplyvňujú trhové segmenty: * dátových sietí v domácnosti, * personálnej zábavy, * diaľkového ovládania, diaľkového dohľadu a základnej automatizácie domácnosti. Poskytovatelia služieb a výrobcovia zariadení preto pokladajú konvergenciu sietí za sľubnú príležitosť. Uvedené tri trhové segmenty však zostávajú stále osamotené.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.