Komunikačná infraštruktúra pre malé a stredné podniky

21. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Riešenie infraštruktúry. V dnešnej dynamicky sa rozvíjajúcej dobe majú podniky a organizácie možnosť vybrať si najvhodnejšie riešenie  svojej komunikačnej infraštruktúry. Výber však sťažuje veľký rozsah jednotlivých technológii, ktoré nemusia vyhovovať každému.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.