Kľúčové ICT technológie modernej Európy

19. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

ICT TRENDY. V marci 2000 prijala EÚ Lisabonskú stratégiu, ktorá požaduje do roku 2010 transformovať ekonomiku európskych krajín na znalostnú ekonomiku. Používanie ICT sa neustále zvyšuje najmä v oblastiach infraštruktúry, softvéru, bezpečnosti a outsourcingu. Súčasťou tohto rozvoja je zvýšená prítomnosť internetu v podnikovom, zákazníckom a vládnom segmente. Aj keď sa mnoho počiatočných cieľov Lisabonskej stratégie splnilo, USA stále predbiehajú Európu, ktorá súčasne začína pociťovať zvyšujúci sa konkurenčný tlak zo strany Indie a Číny.

This article is paid. Subscribe to access paid