Nástup alternatívneho bezdrôtového riešenia

21. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Nástup alternatívneho bezdrôtového riešenia. K súčasnému štýlu podnikania na Slovensku bezpochyby patria moderné telekomunikačné siete, prístup ku kvalitným hlasovým a dátovým službám a k internetu. Rýchlo sa rozširuje mobilná komunikácia, podstatne pomalšie sa však zavádza vysokorýchlostné internetové pripojenie (SR zatiaľ zaostáva za európskymi štátmi v počte vysokorýchlostných pripojení).

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.