Nová modla menom Unified Communications

20. 11. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Unified Communications. Niet pochýb o tom, že trend v komunikáciách bude v najbližších rokoch udávať IP Telefónia a systémy postavené na konvergovaných riešeniach dátových a hlasových prenosov. Podľa štúdie Gartner do roku 2007 bude prebiehať asi 80 % firemnej komunikácie práve na tejto báze.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.