Obchodní cestujúci majú zmiešané pocity z prístupových miest siete Wi-Fi

02. 06. 2006 | 2/2006 | Comments [0]

Pozícia WiFi. Prieskum vykonaný na vzorke viac ako 2 000 obchodných cestujúcich v USA a Veľkej Británii ukázal, že relatívne málo využívajú prístupové miesta siete Wi-Fi a že bariéry na ich účinnejšie využívanie pretrvávajú. Firma Gartner skúmala problémy vo vzduchu i na zemi.

This article is paid. Subscribe to access paid