PODNIKOVÁ BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA

29. 07. 2006 | 12/2003 | Comments [0]

PODNIKOVÁ BEZDRÔTOVÁ KOMUNIKÁCIA. Spoločnosť Gartner na svojom výročnom jarnom sympóziu/ITexpo vo Florencii, Taliansko načrtla svoje perspektívy a prognózy pre trh bezdrôtovej komunikácie. Uviedla, že v rokoch 2003 a 2004 zaznamená bezdrôtová komunikácia jeden z najvýznamnejších technologických posunov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.