Prinesú trendy v bezdrôtových technológiách prekvapenia?

29. 07. 2006 | 12/2002 | Comments [0]

Prinesú trendy v bezdrôtových technológiách prekvapenia? Internet zmení všetko!" bolo jednotné zvolanie iba niekoľko rokov dozadu - a objavenie sa bezdrôtového prístupu na internet mu pridalo zopár decibelov. V súčasnosti bublina okolo dot-com už praskla a objavili sa skeptici a pochybovači. Bezdrôtový internet nebude mať nakoniec asi až taký vplyv...

Prinesú trendy v bezdrôtových technológiách prekvapenia?Internet zmení všetko!” bolo jednotné zvolanie iba niekoľko rokov dozadu – a objavenie sa bezdrôtového prístupu na internet mu pridalo zopár decibelov. V súčasnosti bublina okolo dot-com už praskla a objavili sa skeptici a pochybovači. Bezdrôtový internet nebude mať nakoniec asi až taký vplyv… Ale on ho mať bude. Výsledky prieskumu spoločnosti Accenture naznačujú, že vplyv bezdrôtovej komunikácie a procesov bude intenzívnejší a ďalekosiahlejší, než si väčšina ľudí predstavuje. Dokonca aj podniky a odvetvia, ktoré sa domnievajú, že sú ďaleko mimo vplyvu bezdrôtovej revolúcie, budú pociťovať “otrasy pôdy pod nohami”. Nastal čas položiť si otázku, ako môžu tieto trendy ovplyvniť podnikanie. Pozrime sa dôkladnejšie na päť trendov vyplývajúcich z bezdrôtovej technológie, ktoré sa vyskytnú v naoko rôznorodých oblastiach ako sú podnikové procesy, pravopisné návyky, korešpondencia, určovanie času a výmena peňazí.

Trend č. 1: Zbohom filmu a bežným podnikovým procesom

Prostredníctvom digitálnych fotoaparátov je možné ihneď si prezerať a editovať fotografie: rýchly, okamžitý bezdrôtový prenos uľahčuje zdieľanie fotografií s kýmkoľvek. V ekonomike, kde je toto bežná prax, sa film a fotografie stávajú zastaralými a štandardom sa stáva úplne nový spôsob práce. “Využívam svoj mobilný telefón na zasielanie dôležitých digitálnych fotografií klientovi,” tvrdí japonský odborník pracujúci v stavebnom priemysle. “Veľmi to zefektívnilo moju prácu. Klient už viac nemusí prísť na stavbu, aby videl potenciálny problém.” Dopad: Nie je to tak dávno, čo by sa tento stavebný manažér musel vrátiť do svojej kancelárie a pripojiť svoj počítač k internetu. V ešte dávnejšej minulosti by si najprv musel kúpiť film, čakať na vyvolanie fotografií a využiť kuriéra na ich zaslanie. Moderné bezdrôtové technológie nielen šetria čas – umožňujú dokonca úplne nové procesy. Pre užívateľov ako spomínaný stavebný manažér je to jasná výhoda. Avšak pre mnohé firmy to predstavuje potenciálnu hrozbu.

Trend č. 2: Goodbye, týždenníky

V krajinách, kde je dostatok mobilných telefónov s prístupom k internetu, hrozí časopisom, knihám, novinám a iným tlačeným publikáciám, že budú nahradené. Ďalší odborník z Japonska to vyjadril jednoducho: “Nemusím viac utrácať peniaze za časopisy a noviny. Môžem získať všetky tieto informácie z internetu.” A jeho mobilné zariadenie je ľahko prenosné vo vlaku a dostupné i na letisku, keď čaká na let…

Dopad: Pre ktorúkoľvek oblasť podnikania alebo službu, založenú na prenose tlačených informácií, môže mobilný internet predstavovať skutočnú výzvu. Čo je v podstate vašim produktom alebo službou? (Je týždenník, napríklad, časopisom alebo iba súborom informácií o aktuálnych udalostiach?) Ste schopní oddeliť informácie, ktoré ponúkate od formy ich dodania, ktorá sa môže zmeniť?

Trend č. 3:Adios, gramatika

Jazykové pravidlá a vetné skladby sa v istom zmysle stávajú minulosťou. Vrcholoví riadiaci pracovníci z Veľkej Británie si všimli dramatickú zmenu v spôsoboch komunikácie. Sťažujú sa, že v dnešnom elektronickom svete iba veľmi málo ľudí píše gramaticky správne. Je oveľa pravdepodobnejšie, že faxom alebo e-mailom obdržia iba pár riadkov – aj tie bez štandardného pozdravu, interpunkčných znamienok a gramatiky. Krátke textové správy bežne ignorujú veľké písmená alebo zaužívané hláskovanie (napr. v angličtine “you” sa stáva “u”).

Dopad: Mnohí vnímajú tieto zmeny ako nezdvorilé a nevhodné, na druhej strane sa však tieto zmeny stávajú čoraz bežnejšími a čoskoro sa stanú normou. Smutné, môžete si pomyslieť – ale nie relevantné pre moje podnikanie. Zamyslite sa opäť. Prakticky každé podnikanie je založené na vzťahoch, ktoré si vyžadujú komunikáciu, či už písomnú alebo ústnu, na úrovni manažérov, zamestnancov, dodávateľov, kontraktorov a zákazníkov. Čo sa stane ak sa komunikácia samotná – nie iba metóda, ale aj spôsob a štýl – zmení? Ako to môže ovplyvniť vašu inzerciu? Internú a externú správy a publikácie? Proces prijímania nových zamestnancov? Školiace programy? Spôsob diskutovania medzi jednotlivcami za stolom v konferenčnej miestnosti alebo pri automate na nápoje?

Trend č. 4: Sayonara, náramkové hodinky

Mechanické hodiny boli vynájdené za začiatku 14. storočia. Náramkové hodinky nasledovali onedlho. V súčasnosti takmer všetci nosia hodinky, mnohí ľudia sa cítia ako “nahí”, keď si ich zabudnú doma. K nášmu prekvapeniu však mnoho Japoncov už hodinky nenosí, namiesto toho si zistia čas na svojom mobilnom telefóne. Vysokoškolským študentom je dokonca povolené mať svoje mobilné telefóny na laviciach, aby mohli sledovať čas. Dopad: Hodinky môžu prežiť ako šperky, ale na sledovanie času – a na to, aby sme boli všade včas – sú mobilné zariadenia oveľa účinnejšie. Sú synchronizované poskytovateľom služieb či operátorom a navyše obsahujú funkcie plánovania času a umožňujú nahradiť nepružný rozvrh komunikáciou. Koncept stretnutia niekoho v presne stanovenom čase sa môže vytratiť. Namiesto toho mnoho užívateľov iba zavolá, alebo pošle správu priateľovi pomocou mobilného telefónu, zistí kde sa v danej chvíli nachádzajú a dohodnú si čas a miesto stretnutia.

Svetoví výrobcovia hodiniek pravdepodobne v tejto súvislosti nepovažujú mobilný internet za hrozbu – ale mali by. Pokiaľ môžu nové zariadenia zmeniť zaužívané správanie, jedná sa o vplyvný nástroj. Vyvstáva teda znepokojujúca otázka: Mohol by mobilný internet nahradiť samotný produkt alebo službu, ktoré ponúkate a urobiť ich nepotrebnými? Ako a kedy?

Trend č. 5: Ciao, peniaze

V Nórsku a Fínsku si môžete kúpiť nápoj z automatu stlačením tlačidiel na svojom mobilnom telefóne a nápoj je naúčtovaný na váš účet za mobilný telefón. Niekedy je to dokonca jediný spôsob, ako si môžete v týchto krajinách kúpiť z automatu nápoj. V Japonsku môžete dostať zľavu na hamburger, ak si najprv stiahnete na svoj mobilný telefón “kupón” (jedna farebná obrazovka) a potom ho ukážete pri nákupe. Ďalší dôkaz “bezhotovostnejšej spoločnosti”: Singapurska rada komisárov pre menu (Board of Commissioners of Currency) oznámila plány založiť systém elektronického zákonného platidla do roku 2008.

Dopad: Po storočiach spoliehania sa na papier ako predstaviteľa hodnoty, predstavujú lídri v bezdrôtovej ekonómii novú éru s ďalekosiahlymi následkami. Prakticky každý podnik alebo služba so sebou prináša na jednej strane nejakú platbu, napríklad za materiál a prácu alebo na strane druhej províziu za predaný tovar resp. službu. Čo sa stane vo vašom podniku, ak peniaze ako ich poznáme – hotovosť, šeky alebo dokonca kreditné karty – budú nahradené bezdrôtovou transakciou?

Nikto nemôže dokonale predvídať budúcnosť, ale tieto trendy naznačujú ako môže vyzerať. Je zrejmé, že mobilný internet má potenciál ovplyvniť náš každodenný život – a tým aj ďalšie oblasti podnikania – vo viacerých aspektoch, než si väčšina ľudí v súčasnosti dokáže predstaviť. Otázky, aké sme si položili v tomto článku, nemajú stanovené jednoznačné odpovede a rozhodne nie je ľahké ich zodpovedať. Význam spočíva v ich uvedomení si a zvážení možností – je potrebné predvídať zmeny, vyhnúť sa nepriaznivým dopadom a najdôležitejšie zo všetkého, využiť výhody nových príležitostí.

Slavomír Bača

Image gallery


Write review